Aanbod 

Door ons op verschillende vakgebieden toe te leggen, kunnen we u een uitgebreid aanbod aan onderzoekstechnieken en behandelingen bieden.

Eerste Zorgen

Onder eerste zorgen worden de gezondheidscontroles, vaccinaties en vaak voorkomende medische zorgen samengebracht.
Wij vinden het belangrijk om de meest recente vaccinatie-richtlijnen te volgen en herzien onze schema’s ten gepaste tijde.
Voor advies in verband met antiparasitaire behandelingen kan u bij ons terecht. Ook hiervoor volgen we de nieuwste ontwikkelingen.
Tandverzorging (zowel detartratie, polijsten als extracties) kan bij ons uitgevoerd worden. Ook bij deze kleinere ingrepen worden de patiënten steeds op een veilige manier onder volledige narcose gebracht.

Inwendige Ziekten

Inwendige ziekten is een ruim vakgebied:
het betreft aandoeningen van het endocrien, maagdarm-, urogenitaal- en cardiorespiratoir stelsel. Endocriene aandoeningen zijn ziektes van het hormonaal stelsel. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de bijnier, schildklier en de alvleesklier. Aandoeningen van het maagdarmstelsel omvatten een belangrijke groep klachten zoals braken, diarree, bloed in de stoelgang, slechte eetlust, … Ziektes van het urinair stelsel zoals blaasproblemen en nierproblemen zijn vaak voorkomende aandoeningen die tijdig gediagnosticeerd dienen te worden.
Hart- en longaandoeningen manifesteren zich voornamelijk door hoesten en/of kortademigheid. Bijkomende onderzoeken zoals radiografie en echocardiografie zijn hierbij onmisbaar.

Bij de aanpak van inwendige ziektes zijn vaak meerdere onderzoeken nodig om tot de juiste diagnose en behandeling te komen. Meestal wordt gestart met een bloedonderzoek. Dit kan bij ons ter plaatse gebeuren waardoor we onmiddellijk resultaat hebben.

Dermatologie

Huidaandoeningen komen bij honden en katten zeer frequent voor. Dit kunnen zowel eenvoudige als meer complexe aandoeningen zijn. Verschillende ziektes kunnen zich op een gelijkaardige manier uiten. Dit maakt het voor de arts niet altijd mogelijk om de diagnose, enkel aan de hand van de letsels, te stellen. Bijkomend onderzoek zoals een afkrabsel, tape strip of punctie en daaraan gekoppeld microscopie zijn vaak noodzakelijk. Wij beschikken over 2 goed uitgeruste microscopen om dit uit te voeren.
Huidallergiën komen ook erg frequent voor. Ook hiervoor zijn vaak extra onderzoeken nodig, zoals voedseltesten en specifieke bloedtesten. Wij werken hiervoor samen met een gespecialiseerd labo.

Medische Beeldvorming

Medische Beeldvorming

Vele aandoeningen moeten we verder onderzoeken. Klinisch onderzoek en bloed analyse dienen dan aangevuld te worden door medische beeldvormingstechnieken zoals echografie en/of radiografie.

Echografie

Met behulp van ons geavanceerd echografietoestel (de ESAOTE Mylab Six)  kunnen we de inwendige organen uitgebreid onderzoeken.  We bekijken dan het maagdarmstelsel, voortplantingsstelsel, lymfeknopen en de andere organen en beoordelen deze op vorm en uitzicht. In de cardiologie is een echografie een onmisbaar aanvullend onderzoek: het hart en de borstholte worden bekeken en beoordeeld en er kunnen ook specifieke metingen op gebeuren.

Radiografie

Radiografiën of röntgenfoto’s zijn onontbeerlijk bij het onderzoek van vele aandoeningen.
We hebben geinvesteerd in een nieuw digitaal toestel dat ons de mogelijkheid geeft om snel en efficient te werken.
Radiografiën kunnen vaak zonder verdoving genomen worden, soms is het echter nodig om de dieren een milde sedatie toe te dienen.
Indien nodig kunnen we ook een contraststudie uitvoeren om bepaalde organen beter in beeld te brengen.

Scopie

Onze praktijk is uitgerust om kijkoperaties uit te voeren.
Het voordeel van deze onderzoeksmethode is dat we niet tot weinig invasief kunnen werken.
Een gastro(duodeno)scopie of colonoscopie is een kijkoperatie van het maagdarmstelsel.
Via een bronchoscopie kunnen we de luchtwegen bekijken.
Door middel van een rhinoscopie kan tot diep in de neusholte gekeken worden.
Via arthroscopie kijken we in een gewricht. Deze techniek wordt hoofdzakelijk gebruikt voor elleboog- en schouderproblemen.

Chirurgie

Chirurgie

“Chirurgie” is een zeer ruim vakgebied. Vaak wordt een onderverdeling gemaakt in orthopedische chirurgie (alles van het bewegingsstelsel alsook neurochirurgie) en weke delen chirurgie, waaronder onder andere operaties van de buikholte, borstholte en hals vallen. In onze praktijk werken wij met een team van chirurgen, die allen geoefend zijn in routine operaties en een aantal specifieke operatietechnieken. Op deze manier slagen wij erin om een ruim aanbod aan operatietechnieken aan te bieden.
Wij beschikken tevens over de nodige uitrusting voor het uitvoeren van kijkoperaties (arthroscopie,bronchoscopie, endoscopie, rhinoscopie).
Elke arts is goed geoefend in het uitvoeren van een aangepaste en veilige narcose, waardoor we een goede samenwerking en verstandhouding hebben tussen chirurg en anesthesist tijdens onze operaties. Dit is zeer belangrijk bij zware en risicovolle ingrepen.

Onze specialiteiten

Dr. Peter Lemmens staat in voor alles van “weke delen” chirurgie.

Bepaalde specifieke operaties worden hoofdzakelijk door hem uitgevoerd : larynxparalyse, penisamputatie, BOS chirurgie, perineale hernia.

Dierenarts Katrien Sinnaeve voert operaties voor discus hernia (dorsale hemilaminectomie en ventraal slot), osteochirurgie ( fracturen) en knieoperaties uit. Ook voor arthroscopie ( kijkoperaties van schouder en elleboog) kan u bij haar terecht. Daarnaast staat zij dr. Lemmens bij voor een deel van de weke delen chirurgie.

Dierenarts Robert Daems legt zich toe op alle orthopedische chirurgie en neurochirurgie. Hij staat dan ook naast de routinematige orthopedische chirurgie in voor de complexe osteochirurgie. Hij heeft tevens een uitgebreide kennis in weke delen chirurgie. Ook arthroscopie wordt door Dierenarts Daems uitgevoerd.

Dierenarts Inge Spanoghe heeft zich specifiek toegelegd op knaagdieren en konijn.
Deze dieren hebben een specifiek anesthesie protocol nodig en voor operaties van deze dieren kan u best bij haar terecht.
Routine ingrepen bij hond en kat kunnen ook door Dierenarts Spanoghe uitgevoerd worden.

Dierenarts Sarah Smits voert de routine chirurgie, zoals sterilisatie, castratie, verwijderen van huidgezwellen uit.

Meest voorkomende operaties
 • Sterilisatie
 • Castratie
 • Tandverzorging en extracties
 • Verwijderen van huidtumoren
 • Nemen van biopten
 • Operaties van de keelstreek ( larynxparalyse, inkorten van
 • Zacht gehemelte en verruimen van neusspleet)
 • Huidflappen en plastiche chirurgie
 • Oogchirurgie ( ooglid correctie en flap technieken)
 • Uitgebreide wondeverzorging
 • Penisamputatie
 • Perineale hernia
 • Speekselklierextirpatie
 • Anaalzakextirpatie
 • Cystotomie
 • Enterotomie/enterectomie
 • Complexe abdominale chirurgie ( bijniertumoren, maagtorsies, darmresecties)
 • Ruptuur van de voorste kruisband (extracapsulaire sutur, tight rope, TTA rapid, TPLO)
 • Patellaluxatie
 • Femurkopamputatie
 • Bekkenkanteling
 • Fracturen/plaatosteosynthese
 • Discus hernia

Voor specifieke vragen over een bepaalde operatietechniek kan u ons steeds contacteren.

Laparascopie

Wij voeren ook laparoscopische ingrepen uit (ook wel ‘kijkoperaties’ genoemd). Hiervoor zijn de belangrijkste indicaties in onze praktijk sterilisaties van teven en het nemen van leverbiopsies.

Deze minimaal invasieve chirurgie heeft enkele belangrijke voordelen ten opzichte van de klassieke chirurgie:

 • minder pijn na de operatie
 • minder kans op infectie
 • kortere herstelperiode
 • beter cosmetisch resultaat

Cardiologie

Hartaandoeningen zijn vaak ernstig en vragen een specifieke aanpak.
Zowel honden als katten worden jammer genoeg vrij regelmatig getroffen door een hartziekte.
Soms betreft het een diersoortspecifiek of rasgebonden afwijkingen (vb HCM bij de kat, mitralisinsufficientie bij de hond).
Voor een volledig hartonderzoek zijn een klinisch onderzoek, echografie van het hart en een radiografie van de borstkas noodzakelijk.