Moet ik altijd een afspraak maken?

Sinds enkele jaren is er geen vrij spreekuur meer en werken we dus enkel nog op afspraak. Dit is om lange, stresserende wachttijden te vermijden.
Een afspraak kan u maken met de assistente op het telefoonnummer 03/235.73.85 of per email. Ook voor dringende gevallen is het best dat u belt. Dan geven we u zo snel mogelijk een afspraak.

Moet mijn hond of kat nuchter zijn voor het onderzoek?

Indien u met uw hond of kat komt voor een onderzoek zoals een echografie, radiografie of bloedonderzoek, kunt u ze best nuchter houden. Indien er veel inhoud in de maag en darmen zit, is dit storend bij het echografisch onderzoek en kunnen daardoor bepaalde organen niet goed bekeken worden. Indien er bloed genomen wordt na een maaltijd, kan er veel vet in het bloed aanwezig zijn, waardoor bepaalde parameters moeilijk of niet meer gemeten kunnen worden. Als uw hond of kat een beetje verdoofd moeten worden voor bepaalde onderzoeken, is het uiteraard ook beter dat ze nuchter zijn.
Dit betekent dat u ze de dag voordien vanaf zes uur ‘s avonds geen eten meer mag geven. Het drinken hoeft u nooit weg te nemen.

Wat moet ik doen als mijn hond of kat geopereerd wordt?

Indien uw hond of kat geopereerd wordt, is het belangrijk dat ze nuchter zijn de dag van de operatie. Dit betekent dat ze de dag op voorhand geen voedsel meer mogen krijgen na zes uur ‘s avonds. Het drinken hoeft niet weg genomen te worden. De dag van de operatie zelf worden de dieren door hun baasje naar ons gebracht op het afgesproken uur (meestal 9 uur ‘s morgens). Hier krijgen ze dan eerst een kalmeringsmiddel toegediend in afwachting van de operatie. Dan kan de eigenaar vertrekken en wordt afgesproken wanneer hun dier terug naar huis mag. Wanneer de hond of kat dezelfde dag nog wordt afgehaald, mag nog geen eten gegeven worden. Ook hoeft er dan nog geen medicatie toegediend te worden. Drinken mag wel in kleine porties geven worden. Indien het drinken wordt overgegeven, moet het worden weggenomen. De operatiewonde mag gedurende twee weken niet nat worden en het dier mag gedurende deze periode niet aan de wonde likken of krabben. Na twaalf dagen mogen eventuele hechtingen verwijderd worden.

Moet mijn hond of kat jaarlijks gevaccineerd worden?

Write text

Moet ik mijn hond of kat regelmatig ontwormen?

De rondwormen zoals de spoelwormen, haakwormen en zweepwormen hebben hun naam te danken aan hun typisch uitzicht, namelijk rond. Er bestaan zowel mannelijk als vrouwelijke rondwormen. Enkel de vrouwelijke wormen kunnen eitjes leggen. Als de omgeving besmet is met wormeieren, kunnen die onder andere op de vacht van uw hond of kat terecht komen. Bij het likken van de vacht kunnen die opgenomen worden. Ook door het opeten van besmette prooien zoals muizen kunnen huisdieren besmet worden. Een teef of poes die drachtig is kan de kittens of pups besmetten via de moedermelk. Een teef geeft de wormen ook al voor de geboorte door aan haar pups via de baarmoeder. Drie weken na de opname van de eieren zijn de wormen volwassen en die kunnen dan weer massaal veel eieren produceren en de omgeving contamineren. Volwassen rondwormen kunnen tot 200.000 eitjes per dag produceren. Van de volwassen populatie honden zijn 20 tot 30 % besmet. De meeste dieren tonen geen symptomen van besmetting. Bij pups die zwaar besmet zijn kan dit leiden tot braken, hoesten, diarree, opgezette buikjes en een doffe vacht. Bij erge gevallen kan het leiden tot bloedarmoede. Bovendien is er steeds sprake van weerstandsvermindering. Besmettingen kunnen ook uitzonderlijk bij mensen (en vooral kinderen) voorkomen.

Lintwormen leven in de darm van honden en katten. Ze kunnen enkele millimeters tot enkele meters lang worden. Ze bestaan uit een kop, een hals en een groot aantal schakels die gevuld zijn met tientallen lintwormeitjes. Deze lintwormschakels zijn te vinden in de uitwerpselen of op de vacht van onze hond of kat. Ze lijken op een rijstkorrel. Deze schakels, die gevuld zijn met eitjes, worden opgenomen door een ander dier (een tussengastheer) zoals vlooien, muizen en konijnen. Hierin zullen de eitjes zich ontwikkelen tot lintwormlarven. Door de tussengastheer op te eten, wordt de hond of kat besmet. De larven komen vrij in de darm en ontwikkelen zich tot volwassen lintwormen. De meeste dieren vertonen geen symptomen maar soms kan besmetting leiden tot gewichtsverlies, een doffe vacht of verminderde weerstand aan ziekten.

Het is dus aangewezen om uw dier regelmatig te ontwormen. Wij adviseren om pups en kittens vanaf 3 weken leeftijd om de 3 weken te ontwormen tot ze twee maand oud zijn. Daarna gebeurt dit best om de 2 maand tot ze een half jaar oud zijn. Volwassen honden en katten die buitenshuis leven worden best 2 tot 4 maal per jaar ontwormd.

Wat is jullie privacy beleid?

Privacybeleid Dierenartsenpraktijk plantijn

Dierenartsenpraktijk Plantijn BVBA, gevestigd aan de Bosduifstraat 18-20 te 2018 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring onderging een grondige update en is nu volledig conform de GDPR-wetgeving die van kracht werd op 25 mei 2018.

 

Contactgegevens

Dierenartsenpraktijk Plantijn bvba, Bosduifstraat 18-20, 2018 Antwerpen

+32 (0)3/235.73.85 – info@dap-plantijn.be – www.dierenartsen-antwerpen.be

Ondernemingsnummer: BE 0448 950 147

Thijs De Schuyter is de Functionaris Gegevensbescherming van Dierenartsenpraktijk Plantijn

BVBA. Hij is te bereiken via info@dap-plantijn.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenartsenpraktijk Plantijn bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

 • Aanspreking
 • Naam, en in sommige gevallen voornaam
 • Wanneer de klant hierom verzoekt eventuele bedrijfsnaam en ondernemingsnummer van de klant
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Naam, diersoort, ras, geboortedatum, chipnummer of tatoeage en medische historiek van de dieren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dap-plantijn.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenartsenpraktijk Plantijn BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doelen :

 • De opvolging van de gezondheid van uw dieren efficiënt beheren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit zijn :
  • Fiscale verplichtingen : het opmaken van ontvangstbewijzen en facturen, het indienen van BTW- en belastingaangiften.
  • Registratie van geneesmiddelen: het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vereist een volledige traceerbaarheid van voorschriftplichtige medicatie
  • De Code der Plichtenleer van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) : het bijhouden van een medisch dossier is niet alleen onmisbaar om uw huisdier de beste zorgen te kunnen verlenen, het is ook vereist door de NGROD.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenartsenpraktijk Plantijn BVBA neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DAP Plantijn BVBA) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenartsenpraktijk plantijn BVBA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenartsenpraktijk Plantijn BVBA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij waar mogelijk een verwerkersovereenkomst af of dringen wij minstens aan op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Deze bedrijven (kunnen) zijn :

 • De beheerder van de online praktijkmanagementsapplicatie voor dierenartsen waarvan DAP Plantijn gebruik maakt voor de dagelijkse praktijkvoering.
 • Dierenartsen die u en uw huisdier voor verder onderzoek en/of behandeling naar ons doorverwijzen.
 • Dierenartsen of andere diergeneeskundige therapeuten naar waar DAP Plantijn u en uw huisdier op uw verzoek doorverwijst.
 • Het intern laboratorium waarmee wij werken : wij voeren een groot deel van de bloedonderzoeken zelf uit op toestellen binnen de praktijk. Deze resultaten worden extern verwerkt, waardoor wij de meest recente referentiewaarden kunnen hanteren en de resultaten online kunnen raadplegen.
 • Het extern laboratorium waar wij mee werken : medisch laboratorium waaraan wij bloed-, urine- of weefselonderzoek uitbesteden dat we niet zelf kunnen uitvoeren.
 • CatID : het officiële platform voor de registratie van katten. Dit gebeurt volledig online. Het platform, een initiatief van de drie Belgische Gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel), maakt het mogelijk om de gegevens van huiskatten op het Belgische grondgebied centraal te verzamelen en geeft, door deze te koppelen aan hun verantwoordelijken, een beter overzicht van de populatie.
 • DogID: dit is ingevolge de regionalisering van dierenwelzijn de nieuwe benaming van de databank voor de identificatie en registratie van honden in België, verplicht sinds 1 september 1998.
 • Het huisdierencrematorium voor individuele crematies waarmee wij standaard samenwerken. Op uw verzoek kan voor een ander crematorium geopteerd worden.
 • De erkende accountant waaraan DAP Plantijn BVBA haar boekhouding uitbesteedt. Om aan de boekhoudkundige verplichtingen te voldoen, worden de ontvangstbewijzen/facturen met uw gegevens gedeeld.
 • Erkend(e) incassobureau of deurwaarder : indien wij genoodzaakt zijn over te gaan tot invordering van schulden (onbetaalde facturen).
 • De bevoegde controle-instanties in het kader van onze meldingsplicht, bv. wanneer wij een (potentieel) geval van hondsdolheid zouden vaststellen bij uw huisdier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u wenst dat wij uw gegevens wissen uit onze bestanden, komen wij hierin tegemoet voor zover dit niet wordt verhinderd door andere verplichtingen of ons gerechtvaardigd belang. Het is niet mogelijk volgende gegevens te laten verwijderen :

– Fiscale informatie : fiscale wetgeving verplicht ons deze te bewaren.

– Medicatie verstrekt aan uw huisdier : in het kader van de traceerbaarheid verplicht het FAGG de toediening en verschaffing van voorschriftplichtige medicatie op te slaan in een register. Indien u ons verzoekt het medisch dossier te wissen, behouden wij ons het recht voor u een verklaring te laten ondertekenen waarin u afziet van verhaal tegenover ons. U zou ons immers ieder verweer bij voorbaat ontnemen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenartsenpraktijk Plantijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dap-plantijn.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen de vier weken, op uw verzoek. Buitensporige verzoeken kunnen worden gefactureerd aan kostprijs, of afgewezen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DAP Plantijn BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze balie of via info@dap-plantijn.be, of met onze Functionaris Gegevensbescherming. Indien wij onderling niet tot een akkoord kunnen komen over de bescherming van uw gegevens, betreuren we dat ten zeerste. U kan op dat moment het geschil voorleggen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be