Ons Team

Maak kennis met de mensen uit ons team.

Peter Lemmens

Katrien Sinnaeve

Thijs De Schuyter

Inge Spanoghe

Roby Daems

01/01/2016

MSD Animal Health - Petfora ‘Demodicose bij hond en kat’, Antwerpen

01/01/2015

Bijscholing Dierenartsen Antwerpen ‘Neurologische aandoeningen bij de kat’, Antwerpen

01/01/2015

Werkgroep weke delen chirurgie ‘Brachycephale problemen’, Geel

01/01/2015

Bijscholing Dierenartsen Antwerpen ‘De 3 W’s van het vaccineren', Antwerpen

01/01/2015

Werkgroep weke delen chirurgie - ‘Bespreking van verschillende cases, Antwerpen

01/01/2015

Regionale Dierenartsenvereniging Rivierenland – ‘Het gevaar van rabiës en de nieuwe wetgeving in verband met het verkeer en de in-en uitvoer van honden’,Staat niet bij waar

01/01/2015

The VETOQUINOL/COVIDIEN Master Class at IRCAS, Research Institute against Digestive Cancer – ‘Masterclass Laparoscopic Surgery – Basic Session’, Strasbourg, France

01/01/2015

Samenwerkende Diergeneeskundige Kankercentra – Oncologisch treffen Surgical oncology, Nederland

01/01/2015

Werkgroep weke delen chirurgie ‘Proliferatieve letsels in de mondholte’, Antwerpen

01/01/2014

Werkgroep weke delen chirurgie ‘spoedchirurgie’, Geel

01/01/2014

Bijscholing Dierenartsen Antwerpen
– Aandoeningen van de bovenste luchtwegen bij de hond, Antwerpen
- Cytologie van de huid: van pustul tot nodule.
- Nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van FIP.
- ‘Praktische tips bij het onderzoek en de behandeling van vogels’
- ‘Differentiaal diagnose voor alopecie toegelicht door cases’
- ‘Praktische benadering van hematurie bij de hond’
- Klinische hints bij het oogonderzoek’
- ‘Mondaandoeningen bij de kat’
- ‘Wondbehandeling van A tot Z.

01/01/2014

Werkgroep weke delen chirurgie ‘Anesthesie en post-operatieve zorg',Kontich

01/01/2013

Instituut voor Permanente Vorming faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent – ‘Studiedag Minimaal invasieve chirurgie’, University Gent

01/01/2013

Road Show: ‘Epilepsie bij de hond’, Antwerpen

01/01/2013

28th SAVAB – Flanders Congress ‘Clinical diagnostic’, Leuven, België

01/01/2013

Bijscholing Dermatologie Interactieve bespreking van cases

01/01/2013

Werkgroep weke delen chirurgie ‘chirurgie van het oor’, Brussel

01/01/2013

Werkgroep weke delen chirurgie ‘Neusoperaties bij brachycephale rassen, Brussel

01/01/2013

Merial Belgium NV ‘Borrelia infecties en Borreliose bij honden in de kempen’, Berchem bij Antwerpen

01/01/2013

Werkgroep weke delen chirurgie ‘chirurgie van kop en nek’, Brussel

01/01/2013

Werkgroep weke delen chirurgie – ‘Chirurgie van het oog’, Brussel

01/01/2013

Werkgroep weke delen chirurgie – ‘Theorie en wetlab chirurgie diafragma, maag, lever, pancreas’, Geel

01/01/2012

Samenwerkende diergeneeskundige Kankercentra oncologisch Treffen Lymfoma, mastocytoma…), Nederland

01/01/2008

23ste Savab Flanders weekend immunologie, Antwerpen

01/01/2005

22nd annual congress of the ESVD-ECVD, Mainz,Germany

01/01/2005

Practical Advanced Gastro-Intestinal Surgery Course, Paris, France

01/01/2004

Fifth World Congress of Veterinary Dermatology, Vienna

01/01/2003

Fourt World Congress of Veterinary Dermatology,San Francisco, California

01/01/2002

Savab Flanders Oncologie in de gezelschapsdierpraktijk, België

01/01/2001

The American Academy of Veterinary Dermatology, USA

01/01/1998

41st Congress of the British Small Animal Veterinary Association, Birmingham

01/01/1996

Third World Congress of Veterinary Dermatology, Scotland

01/01/1994

Werkgroep voor dermatologie SAVAB-Flanders, Antwerpen

01/01/1993

ESVD congres ( european society of veterinary dermatology), Denmark

Peter Lemmens

Peter Lemmens is mede-oprichter van de Dierenartsenpraktijk Plantijn waar hij sinds 1985 werkzaam is. Hij doet binnen de praktijk zowel alledaagse als meer gespecialiseerde consultaties. Zijn interesse is in de loop der jaren gegroeid voor dermatologie en weke delen chirurgie.

Hij behaalde in 1996 het ‘Certificate in Veterinary Dermatology’ aan de Royal College of Veterinary Surgeons te Londen. Door zijn grote ervaring in deze materie verzorgt hij ook de doorverwijspatiënten.
Hij is voorzitter van de vereniging ‘Bijscholing Dierenartsen Antwerpen’, ondervoorzitter van de ‘werkgroep dermatologie’ en hij is actief lid van de ‘werkgroep weke delen chirurgie’. Daarnaast volgt hij op regelmatige basis bijscholingen in binnen-en buitenland.
Is hij niet bezig met diergeneeskunde, dan kan je hem vinden in zijn tuin, waar hij laagstamfruit en fruitstruiken kweekt.

12/09/2018

WVOC (World Veterinary Orthopedics Congres), Barcelona, Spanje

25/09/2017

WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) congres, Copenhagen, Denemarken

12/11/2016

Cursus musculoskeletale echografie, Maastricht, Nederland

08/09/2016

ESVOT (European Society of Veterinary Orthopedics and Traumatology), Londen, UK

01/01/2015

Workshop TTA RAPID (Tibial tuberosity advancement), Universiteit Gent

01/01/2015

Veterinary neurology international congress Scivac, Verona, Italië

01/01/2013

LCP(locking Compression Plate) Training, Brussel, België

01/01/2012

25th Annual Symposium of ESVN (European Society of Veterinary Neurology) and ECVN (European College of Veterinary Neurology), Gent, België

01/01/2012

International Workshop for Small animal Arthroscopy, universiteit Gent

01/01/2012

ESAVS Neurology IV (neurosurgery), Tuttlingen, Duitsland

01/01/2010

Stage in gespecialiseerde orthopedische kliniek Milan Matko, Slovenie

01/01/2010

TPLO (Tibial plateau levelling osteotomy) cursus Hannover, Duitsland

01/01/2007

ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) Neurologie I, Bern Zwitserland

01/01/2005

Roterend internschip, Kliniek Kleine huisdieren, universiteit Gent

01/01/2004

BSAVA (Britisch Small Animal Veterinary Association) Birmingham , Engeland

01/01/2004

Thesis : Klinisch onderzoek en de meest voorkomende pathologieën bij Zeehonden aan de Belgische kust

Katrien Sinnaeve

In 2004 studeerde ik af als dierenarts aan de faculteit diergeneeskunde. Aansluitend hierop kreeg ik de kans om een roterend intership kleine huisdieren te starten aan de universiteit. Gedurende een volledig jaar kon ik mijn kennis op verschillende vakgebieden verruimen door telkens gedurende 2 maanden een verschillende discipline te beoefenen.

Na dit internship deed ik een korte interim in een eenmanspraktijk te Leuven, waarna ik het team van DAP Plantijn vervoegde. In 2007 werd ik medevennoot.
Gaandeweg groeide mijn interesse in het bewegingsstelsel en het zenuwstelsel van hond en kat. De voorbije jaren volgde ik hiervoor verschillende opleidingen, de belangrijkste vindt u in de tijdslijn hiernaast. Tevens ben ik lid van de ESVOT (European Society of Veterinary Orthopedics and Traumatology), de ESVN (European School of Veterinary Neurology), de VOG (Veterinary Orthopedic and Neurologic group) en de AOVET. Ook ben ik penningmeester van de Bijscholing Dierenartsen Antwerpen.
Mijn vrije tijd reserveer ik voor mijn gezin.

13/09/2017

IVECCS (International Veterinary Emergency and Critical Care Symposium), Nashville, Tennessee, USA

11/11/2016

Abdominale echografie voor gevorderden, ESAOTE, Maastricht, Nederland

26/06/2016

ESVE (European Society of Veterinary Endocrinology) summer school, Bologna, Italië

17/05/2016

“Interpretatie bloedonderzoek mbt IDEXX apparatuur.” (spreker)

01/01/2015

NAVC (North American Veterinary Conference) Orlando, Florida, USA

01/03/2013

Publicatie in Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift: ‘Cutane Neosporose bij een volwassen hond in België.’ http://vdt.ugent.be/sites/default/files/art82201.pdf

01/11/2012

ESAVS, Veterinary Cardiology IV, Munchen, Duitsland

01/09/2009

ESAVS, Veterinary Cardiology I, Lissabon, Portugal

01/09/2008

ECVIM (European college of Veterinary Internal Medicine) congres,Gent

01/07/2007

ESAVS (European School of Veterinary Advanced Studies), Veterinary Diagnostic Ultrasound II, Bern, Zwitserland

01/06/2006

ACVIM (American College of Veterinary Internal Medicine) forum, Louisville, Kentucky, USA

01/09/2005

ESFM (European Society of Feline Medicine) congres Antwerpen

01/07/2001

Afgestudeerd als dierenarts aan RUG, optie kleine huisdieren met grote onderscheiding

01/04/2001

BSAVA (Britisch Small Animal Veterinry Association) congres Birmingham, VK

1996-2001

studies aan Rijksuniversiteit Gent, faculteit diergeneeskunde

Thijs De Schuyter

Onmiddellijk na mijn afstuderen ging ik aan de slag bij Dierenartsenprakijk Plantijn.
Al snel bleek mijn interesse uit te gaan naar inwendige ziekten en cardiologie.
Na enkele jaren werd ik vennoot en sindsdien heb ik mij verder toegelegd op deze vakgebieden. Hiervoor volg ik regelmatig zowel nationale als internationale congressen en opleidingen, de belangrijkste vindt u in de tijdslijn hiernaast. Ook ben ik lid van de werkgroep cardiologie in België, de ESVE (European Society of Veterinary Endocrinology) en de ESVC (European Society of Veterinary Cardiology). Tevens ben ik secretaris van de ‘Bijscholing Dierenartsen Antwerpen’. In onze praktijk sta ik in voor het onderzoek van patiënten met inwendige ziekten en hartproblemen. Dit onderzoek gebeurt vooral door middel van echografie van de buik en het hart en bloedonderzoek.

In 2004 ben ik getrouwd en ondertussen de trotse papa van 2 kinderen. Onze hond Billie maakt het gezin compleet. In mijn vrije tijd ga ik graag joggen en lees ik graag een boek.

18/04/2015

International Conference on Avian, herpetological and Exotica mammal Medicine (Icare Congres): bijscholingen rond bijzondere zoogdieren te Parijs

27/09/2014

Bijscholingsdag rond interne geneeskunde, dermatologie, spoed en konijnen te Antwerpen

21/02/2013

Petfora: "Dag van het konijn"sdag rond interne geneeskunde, dermatologie, spoed en konijnen te Antwerpen

01/01/2012

verschillende IPV's, bijscholingen rond ophthalmologie en bijzondere zoogdieren te Gent en Leuven.

22-23/01/2011

Canifelis congres van Neoanimalia te Brussel: "Cats versus Dogs"

Inge Spanoghe

Ik ben in 2010 afgestudeerd aan de universiteit van Gent met grote onderscheiding.
Vervolgens startte ik een internship in een grote dierenkliniek in het Antwerpse. Hierbij werd de nadruk vooral op de vakgebieden chirurgie, neurologie, orthopedie, interne geneeskunde, spoed en eerstelijns diergeneeskunde gelegd. Aansluitend hierop heb ik na 8 maanden team Plantijn vervoegd waar ik tot op heden heel graag werk.
In de loop van de jaren is mijn interesse en passie steeds meer gegroeid voor de bijzondere zoogdieren: knaagdieren, konijnen en fretten. Rond dit vakgebied volg ik dan ook op regelmatige basis bijscholingen zodat ik steeds mee ben met de nieuwste technieken en diagnostiek.

23/04/2016

Patellaluxatie bij de hond, lesgever theorie en wetlab,Heusden

Roby Daems

Dierenarts Roby Daems studeerde in 2006 af aan de universiteit van Gent, optie kleine huisdieren. Vervolgens werkte hij in een dierenkliniek in Antwerpen waar hij eerst een Internship van een jaar doorliep en aansluitend startte met de opleiding van Europees specialist chirurgie (ECVS).

Buiten de algemene diergeneeskunde kan U bij hem terecht voor alle aandoeningen van het bewegingsstelsel, zowel orthopedische als neurologische (onderzoeken en operaties).