Ons Team

Maak kennis met de mensen uit ons team.

Katrien Sinnaeve

Thijs De Schuyter

amanda

Amanda Bink

gaelle

Gaëlle Gulpers

dakir

Dakir Polidoro

Inge Spanoghe

Roby Daems

12/09/2018

WVOC (World Veterinary Orthopedics Congres), Barcelona, Spanje

25/09/2017

WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) congres, Copenhagen, Denemarken

12/11/2016

Cursus musculoskeletale echografie, Maastricht, Nederland

08/09/2016

ESVOT (European Society of Veterinary Orthopedics and Traumatology), Londen, UK

01/01/2015

Workshop TTA RAPID (Tibial tuberosity advancement), Universiteit Gent

01/01/2015

Veterinary neurology international congress Scivac, Verona, Italië

01/01/2013

LCP(locking Compression Plate) Training, Brussel, België

01/01/2012

25th Annual Symposium of ESVN (European Society of Veterinary Neurology) and ECVN (European College of Veterinary Neurology), Gent, België

01/01/2012

International Workshop for Small animal Arthroscopy, universiteit Gent

01/01/2012

ESAVS Neurology IV (neurosurgery), Tuttlingen, Duitsland

01/01/2010

Stage in gespecialiseerde orthopedische kliniek Milan Matko, Slovenie

01/01/2010

TPLO (Tibial plateau levelling osteotomy) cursus Hannover, Duitsland

01/01/2007

ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) Neurologie I, Bern Zwitserland

01/01/2005

Roterend internschip, Kliniek Kleine huisdieren, universiteit Gent

01/01/2004

BSAVA (Britisch Small Animal Veterinary Association) Birmingham , Engeland

01/01/2004

Thesis : Klinisch onderzoek en de meest voorkomende pathologieën bij Zeehonden aan de Belgische kust

Katrien Sinnaeve

In 2004 studeerde ik af als dierenarts aan de faculteit diergeneeskunde. Aansluitend hierop kreeg ik de kans om een roterend intership kleine huisdieren te starten aan de universiteit. Gedurende een volledig jaar kon ik mijn kennis op verschillende vakgebieden verruimen door telkens gedurende 2 maanden een verschillende discipline te beoefenen.

Na dit internship deed ik een korte interim in een eenmanspraktijk te Leuven, waarna ik het team van DAP Plantijn vervoegde. In 2007 werd ik medevennoot.
Gaandeweg groeide mijn interesse in het bewegingsstelsel en het zenuwstelsel van hond en kat. De voorbije jaren volgde ik hiervoor verschillende opleidingen, de belangrijkste vindt u in de tijdslijn hiernaast. Tevens ben ik lid van de ESVOT (European Society of Veterinary Orthopedics and Traumatology), de ESVN (European School of Veterinary Neurology), de VOG (Veterinary Orthopedic and Neurologic group) en de AOVET. Ook ben ik penningmeester van de Bijscholing Dierenartsen Antwerpen.
Mijn vrije tijd reserveer ik voor mijn gezin.

13/09/2017

IVECCS (International Veterinary Emergency and Critical Care Symposium), Nashville, Tennessee, USA

11/11/2016

Abdominale echografie voor gevorderden, ESAOTE, Maastricht, Nederland

26/06/2016

ESVE (European Society of Veterinary Endocrinology) summer school, Bologna, Italië

17/05/2016

“Interpretatie bloedonderzoek mbt IDEXX apparatuur.” (spreker)

01/01/2015

NAVC (North American Veterinary Conference) Orlando, Florida, USA

01/03/2013

Publicatie in Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift: ‘Cutane Neosporose bij een volwassen hond in België.’ http://vdt.ugent.be/sites/default/files/art82201.pdf

01/11/2012

ESAVS, Veterinary Cardiology IV, Munchen, Duitsland

01/09/2009

ESAVS, Veterinary Cardiology I, Lissabon, Portugal

01/09/2008

ECVIM (European college of Veterinary Internal Medicine) congres,Gent

01/07/2007

ESAVS (European School of Veterinary Advanced Studies), Veterinary Diagnostic Ultrasound II, Bern, Zwitserland

01/06/2006

ACVIM (American College of Veterinary Internal Medicine) forum, Louisville, Kentucky, USA

01/09/2005

ESFM (European Society of Feline Medicine) congres Antwerpen

01/07/2001

Afgestudeerd als dierenarts aan RUG, optie kleine huisdieren met grote onderscheiding

01/04/2001

BSAVA (Britisch Small Animal Veterinry Association) congres Birmingham, VK

1996-2001

studies aan Rijksuniversiteit Gent, faculteit diergeneeskunde

Thijs De Schuyter

Onmiddellijk na mijn afstuderen ging ik aan de slag bij Dierenartsenprakijk Plantijn.
Al snel bleek mijn interesse uit te gaan naar inwendige ziekten en cardiologie.
Na enkele jaren werd ik vennoot en sindsdien heb ik mij verder toegelegd op deze vakgebieden. Hiervoor volg ik regelmatig zowel nationale als internationale congressen en opleidingen, de belangrijkste vindt u in de tijdslijn hiernaast. Ook ben ik lid van de werkgroep cardiologie in België, de ESVE (European Society of Veterinary Endocrinology) en de ESVC (European Society of Veterinary Cardiology). Tevens ben ik secretaris van de ‘Bijscholing Dierenartsen Antwerpen’. In onze praktijk sta ik in voor het onderzoek van patiënten met inwendige ziekten en hartproblemen. Dit onderzoek gebeurt vooral door middel van echografie van de buik en het hart en bloedonderzoek.

In 2004 ben ik getrouwd en ondertussen de trotse papa van 2 kinderen. Onze hond Billie maakt het gezin compleet. In mijn vrije tijd ga ik graag joggen en lees ik graag een boek.

Amanda Bink

Mijn naam is Amanda Bink en van kindsbeen af heb ik een uitgesproken liefde voor dieren. Dierengeneeskunde was bijgevolg een logische stap. In 2017 studeerde ik af waarna ik 7 maanden lang op verschillende plaatsen in Azië als vrijwillig dierenarts gewerkt heb. In 2019 ruilde ik de Kempen in voor Antwerpen en startte ik bij DAP Plantijn.

Mijn expertise is voornamelijk interne geneeskunde en oncologie. Aan de hand van verschillende voortgezette opleidingen tracht ik deze kennis verder uit te bouwen. Sinds 2021 ben ik gestart met het “Certificate Program” aan de “The European School for Advanced Veterinary Studies”.

Verder geniet ik thuis van het gezelschap van mijn lieve Siberische kater.

Gaëlle Gulpers

In 2019 studeerde ik met onderscheiding af aan de Universiteit van Gent optie gezelschapsdieren. Tijdens mijn opleiding heb ik in verschillende praktijken kennis en ervaring opgedaan, waaronder in Granada bij Granavet. Hier heb ik sterilisaties, castraties en algemene kleine chirurgische ingrepen van zowel zwerfhonden als -katten uitgevoerd. Na het afstuderen heb ik ruim 2 jaar gewerkt in een dierenkliniek in Limburg, waar ik mij vooral toelegde op spoed en chirurgie. Zo had ik snel de smaak van chirurgische ingrepen te pakken en wil ik mijn vaardigheden hierin verder uitbreiden.

Sinds begin 2022 maak ik deel uit van het team Plantijn.
Mijn vrije tijd spendeer ik graag met mijn paard, mijn 2 Maine coon katers, familie en vrienden.

Dakir Polidoro

Sinds 2011 ben ik afgestudeerd als dierenarts aan de Universiteit van Santa Maria in Brazilië. Tijdens mijn opleiding had ik reeds veel voeling voor neurologie, waardoor mijn interesse in dit vakgebied erg toenam.

In 2012 heb ik een roterend internship in Hannover (Duitsland) gevolgd.

Vervolgens startte ik in 2014 een twee jaar durende master in de neurologie en heb ik een thesis over “cerebrospinaal vocht bij hersenziekten” geschreven.

In 2017 begon mijn residentie neurologie aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Gent en werd ik deel van het onderzoeksteam EpiCentrum, dat onderzoek doet naar epilepsie bij huisdieren. Gedurende deze 4-jaar is mijn interesse, naast de algemene neurologie, in epilepsie en bewegingsstoornissen sterk gegroeid.

Vanaf mijn opleiding in Brazilië tot heden, heb ik verschillende artikels over neurologie bij huisdieren gepubliceerd.

18/04/2015

International Conference on Avian, herpetological and Exotica mammal Medicine (Icare Congres): bijscholingen rond bijzondere zoogdieren te Parijs

27/09/2014

Bijscholingsdag rond interne geneeskunde, dermatologie, spoed en konijnen te Antwerpen

21/02/2013

Petfora: "Dag van het konijn"sdag rond interne geneeskunde, dermatologie, spoed en konijnen te Antwerpen

01/01/2012

verschillende IPV's, bijscholingen rond ophthalmologie en bijzondere zoogdieren te Gent en Leuven.

22-23/01/2011

Canifelis congres van Neoanimalia te Brussel: "Cats versus Dogs"

Inge Spanoghe

Ik ben in 2010 afgestudeerd aan de universiteit van Gent met grote onderscheiding.
Vervolgens startte ik een internship in een grote dierenkliniek in het Antwerpse. Hierbij werd de nadruk vooral op de vakgebieden chirurgie, neurologie, orthopedie, interne geneeskunde, spoed en eerstelijns diergeneeskunde gelegd. Aansluitend hierop heb ik na 8 maanden team Plantijn vervoegd waar ik tot op heden heel graag werk.
In de loop van de jaren is mijn interesse en passie steeds meer gegroeid voor de bijzondere zoogdieren: knaagdieren, konijnen en fretten. Rond dit vakgebied volg ik dan ook op regelmatige basis bijscholingen zodat ik steeds mee ben met de nieuwste technieken en diagnostiek.

23/04/2016

Patellaluxatie bij de hond, lesgever theorie en wetlab,Heusden

Roby Daems

Dierenarts Roby Daems studeerde in 2006 af aan de universiteit van Gent, optie kleine huisdieren. Vervolgens werkte hij in een dierenkliniek in Antwerpen waar hij eerst een Internship van een jaar doorliep en aansluitend startte met de opleiding van Europees specialist chirurgie (ECVS).

Buiten de algemene diergeneeskunde kan U bij hem terecht voor alle aandoeningen van het bewegingsstelsel, zowel orthopedische als neurologische (onderzoeken en operaties).